Waarom VZM

Vrijgevestigde eerstelijns zorgprofessionals in Maasgouw kennen een jarenlange traditie van samenwerking met elkaar op allerlei terreinen.

Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de regio, zoals bijvoorbeeld rondom wijkgericht werken, rondom regiobekostiging, integraal werken en de gemeentelijke transities vragen van de eerstelijns vrijgevestigde zorgprofessionals een aanpassing op de wijze waarop zij bijvoorbeeld wijkgerichte zorg realiseren en hoe zij bijvoorbeeld samenwerken in de keten.

De zorg moet zich aanpassen aan de langer thuiswonende en vergrijzende populatie en aan de thuisrevalidatie in Maasgouw.
Daarnaast willen de vrijgevestigde zorgprofessionals gezien en erkend worden als stakeholder, zij willen aanspreekbaar en zichtbaar als gesprekspartner zijn. Als eenheid. Op deze wijze willen zij deelnemen aan het overleg met gemeenten en anere stakeholders over de bijdrage vanuit de zorg aan het realiseren van de transities.

Het doel van de samenwerking van de eerstelijns zorgprofessionals is het gericht zijn op het verwerven van een betere invloedspositie binnen het krachtenveld van de eerstelijns zorg en het gezamenlijk ontwikkelen van zorgprogramma’s en nieuwe producten.